Manylion Personnol

Defnyddiwch y sgrin canlynnol i newid eich manylion personnol:

Manylion Personnol
Enw Defnyddiwr: John
Enw Llawn:
Cyfeiriad e-bost:
Cyfrinair yn Darfod: 2017-06-23 13:21:09
Grwpiau Mynediad: Cymdeithas Hanes
Clwb Bowlio
0000000000000000001010000000000000000000000000000000000000000000

Nodwch: Unwaith ydych wedi newid eich cyfeiriad e-bost, bydd y system yn gyrru pob e-bost i'r cyfeiriad newydd, yn cynnwys 'anghofi cyfrinair'. Byddwch yn ofalus iawn wrth newid hwn fellu.