Cynghorwyr

Dangoswyd Rhestr o'r cynhorwyr. I ychwanegu cynghorwr i'r rhestr cliciwch ar y botwm 'Cynghorwr Newydd' ar waelod y dudalen. (Gwelwch 'Ychwanegu neu golygu cynghorwr' is i lawr ar y dudalen yma.)

Unwaith mae cynghorwr yn y rhestr, mae bosib olygu y manylion, neu symud y llinell i man gwahanol yn y rhestr, neu dileu y cofnod.

Ychwanegu neu Golygu Cynghorwr

Mae'n bosib rhoi y manylion isod ar gyfer pob cynhorwr:

  • Enw (angenrheidiol)
  • Cyfeiriad (ddim yn angenrheidiol - ond yn gyfreithlon)
  • Rhif ffôn
  • Rhif ffôn symudol
  • Cyfeiriad e-bost (ni ddangosir ar y wefan)
  • Ardal - yr ardal mae hi'n/fo'n cynrychioli
  • Swydd - Cynghorydd / Cadeirydd / Is-gaeirydd / Clerc / Cynghrydd Sir
  • Weithgar - wrth adael hyn yn wag, mae'n bosib cadw manylion cynghorwyr sydd ddim ar y cyngor bellach, ar gyfer dogfennau hanesyddol a.y.y.

Dangos Rhestr y Cynghorwyr ar y Wefan

I ddangos y rhestr ar dudalen y wefan, gosodwch yr elfen tudalen 'Rhestr Cynghorwyr' ar y dudalen.

Sylwch nac unwaith mae'r rhestr yn ymddangos ar dudalen, mae pob newidiad i'r rhestr, sef ychwanegu cynghorwr newydd, neu newid manylion cynghorwr yn ymddangos ar y dudalen yn awtomatig, felly nid oes eisio golygu'r dudalen eto.