Datgan Cysylltiad

Wrth ddewis hyn ar y bwydlen, gwelwch rhestr of ddatganiadau cysylltiad sydd wedi eu cofrestru'n barod.

Cyn medru ychwanegu datganiad newydd, mae rhaid i ddau beth bod yn eu lle:

Unwaith mae y rhein yn ei lle, cliciwch ar 'Ychwanegu Cysylltiad' ar waelod y dudalen. Yna dewiswch y cynhorwr a dyddiad ac amser y cyfarfod o'r rhestrau 'drop-down'. ac ychwanegwch y manylion eraill, sef rhif neu disgrifiad yr eitem perthnasol ar yr agenda, manylion y cysylltiad, a pa weithred â penderfynwyd, e.e. "Cysylltiad rhagfarnllyd, felly  adaewyd y cyfarfod" neu "Cysylltiad ddim yn rhagfarnllyd".

Dangos y Cysylltiadau ar y Wefan

I ddangos y cysylltiadau ar dudalen, dewisiwch yr elfen tudalennol 'Datganiadau Cysylltiadau".

Sylwch nac unwaith mae'r elfen yma ar y dudalen, mae pob newid i'r datganiadau yn ymddangos yn awtomatig ar y dudalen - nid oes eisio ei golygu eto.