Panel Rheoli

 Mae'r prif fwydlen yn rhestri yr holl ffwythiannau a gennych mynediad iddynt.

 Os oes gennych mynediant i olygu tudalennau a cynnwys edrychir rhywbeth fel hyn:

(Nodwch: ni welir 'Digwyddiadau' dim ond os mae'r Modiwl Calendar Cradur wedi ei osod.)

Os ydydch yn weinydd y safle we, fallai'ch sgrin edrych fel hyn:

Bar Bwydlen Uchaf

Mae'r bar bwydlen uchaf yn rhoi mynediad i'ch manylion defnyddiwr (hefyd newid cyfrinair a llogi allan), ac i newid yr iaith ydych yn defnyddio. Disgrifir y ffwythiannau yma ar y dudalennau canlynol:

Mae'r bar bwydlen uchaf i weld ar y rhan fwyaf o dudalennau'r System Cynhaliaeth Gwefan, ar wahan i olygu tudalennau'r wefan eu hunnan.

Nid yw pob ffwythiant ar gael ar pob dudalen.

Y Brif Sgrin

Mae'r brif sgrin yn cynnwys y ffwythiannau wedi eu rheoli mewn grwpiau medr (ac felly hawliau mynediad). Yn y llawlyfr yma disgrifir y ffwythiant sy'n berthnasol i olygu'r wefan: