Golygu Tudalennau

Dyma'r system ar gyfer golygu'r tudalennau.

Symudwch o dudalen i dudalen fel bysech yn gwneud ar y wefan wreiddiol, trwy ddefnyddio'r fwydlen morwriaeth (naill ar ben y dudalen neu ar yr ochr). Medrych hyd yn oed newid iaith os defnyddir mwy nac un iaith ar eich gwefan.

Nodwch na nid yr un dudalen yn union ydych yn ei weld na'r dudalen ar y wefan, ond copi o'r dudalen yna sy'n cael ei defnyddio ar gyfer golygu. Felly allwch newid i gynnwys y dudalen heb i hyn effeithio'r wefan 'byw'.

Dim ond pan ydych yn clicio ar y botwm 'Cyhoeddi' bydd y newidiadau yn cael eu copïo i'r wefan fyw. (Gweler isod).

Ar waelod y dudalen mae bar rheoli a botymau er mwyn golygu cynnwys y dudalen, cyhoeddi'r dudalen, ac yn ymlaen. Hefyd mae botwm ar gyfer gweld y ddogfen cymorth yma (mewn ffenestr ar wahân):

Diweddarwyd y 10-05-2011 09:12:01  Cyhoeddwyd y 10-05-2011 13:21:33  Golygu Cyhoeddi . . .

Hefyd, mae'r wybodaeth ganlynol:

Diweddarwyd: Y dyddiad a'r amser diwethaf bydd rhywun yn golygu cynnwys y dudalen, ynglŷn ag enw defnyddiwr y person a newidiwyd y dudalen.

Cyhoeddwyd: Y dyddiad a'r amser diwethaf cyhoeddwyd y dudalen (gweler isod), ynglŷn ag enw defnyddiwr y person a wnaeth.

Nodwch: bydd gwybodaeth 'Cyhoeddwyd' yn ymddangos yn goch os newidwyd y dudalen ar ol y tro diwethaf iddi cael ei chyhoeddi.

Diweddarwyd y 23-06-2011 11:32:34  Cyhoeddwyd y 10-05-2011 13:21:33  Golygu Cyhoeddi . . .

Defnyddir y botymau ar gyfer:

Defnyddiwch y botwm yma ar gyfer newid cynnwys y dudalen: ychwanegu, newid, dileu testun neu luniau a.y.y. 

Ymddangosir y botymau yma yn lle'r botwm 'Golygu' pan mae tudalennau eich gwefan yn cynnwys dwy golofn (fel hon). Golygir yr ochr dde a'r ochr chwith ar wahân.

Pan ydych yn clicio ar unrhyw o'r botwmau yma mae'r dudalen 'Elfennau Tudalen' yn ymddangos.

Defnyddwch y botwm yma i gyhoeddi'r dudalen - h.y. copio'r newidiadau i'r dydalen ar y wefan fyw.

Os mae'r dudalen wedi newid ers y tro diwethaf iddi gael ei chyhoeddi, bydd y gwybodaeth 'Cyhoeddwyd' yn ymddangos yn goch ar y bar offer ar waelod y dudalen.

Pwyswch y botwm yma i fynd yn ôl i'r fwydlen cynhaliaeth.

Botymau ar y Chwith:

Mae pwyso'r botwm yma yn agor y cyfeiriadur cymorth yma mewn ffenestr newydd (er mwyn i chi cael parhau i olygu).

Mae clicio ar y botwm yma yn gadael i chi llogi allan o'r system. Bydd panel 'pop-up' yn gofyn i chi gadarnhau eich bod chi eisio llogi allan.