Cod HTML

Mae'r cyfleustra yma ar gyfer ychwanegu cod HTML (HyperText Markup Language) i'ch tudalen.

Iaith gyfrifiadurol ar gyfer diffinio tudalennau gwefannau yw HTML. Nid ydi hi'n hollol syml, a chynghorir chi i ddefnyddio'r opsiwn yma dim ond os oes gennych wybodaeth fanwl o gystrawen HTML, fel arall all bethau digrif iawn ddigwydd i'ch tudalen.

Defnyddir meddalwedd golygu ACE (Ajax Cloud9 Editor) ar gyfer golygu HTML.