Bwydlen Morwriaeth Ymledol

Mae hyn yn gosod bwydlen morwriaeth ymledol fel yr un a welwch ar y chwith o'r dudalen yma.

Mae'r math yma o fwydlen yn addas i wefannau cymhleth, yn enwedig gwefannau dogfennol fel y hon.

Mae posib ychwanegu elfen ar gyfer gosod botwm i chwyddo/cywasgu'r holl fwydlen.

Fel amlaf bydd eisio'r fwydlen ar bob tudalen, neu bron pob tudalen o'r wefan. Mae orau felly, gosod yr elfen ar dudalen 'diffyg', fel bod ddim rhaid ei osod ar bob tudalen unigol.

Nid oes posib golygu'r elfen yma.