Llun

Nodwch: Mae'r dudalen yma yn esboni syt i osod llun ar dudalen eich wefan. Cyn medru gwneud hyn mae rhaid i chi uwchlwytho delwedd i oriel yn eich system gyntaf. I weld syt i wneud hyn gwelwch y dudalen am drefnu oriel.

Mae'r cyfleustra yma'n gadael i chi osod llun ar eich tudalen wefan. Mae lluniau yn ffordd dda o ychwanegu bywoliaeth i dudalen a denu pobl i mewn. Mae Cradur yn rhoi'r posibilrwydd i chi newid maint y llun, rhoi ffrâm lliw, gosod y llun ar y chwith, yng nghanol, neu ar y dde'r dudalen.

Mae'r esiampl ddilynol yn dangos y sgrin ar gyfer ychwanegu a golygu manylion delwedd.

Os ydych yn gosod llun newydd, bydd sgrîn tebyg i hyn i'w weld:

Delwedd:
Lleoliaeth:
Bordor:
Lliw Ffram:
Lled yn Pixels:
Lincio i:

Dewis/Newid Delwedd

Mae clicio ar y botwm 'Dewis' (neu 'Newid' os mae llun sydd wedi ei osod yn barod) yn dod a'r sgrîn canlynol mewn ffenestr newydd:

Oriel: gardens


Newid Oriel:


Allwch newid yr oriel wrth glicio ar y rhestr 'drop-down' ar ben y dudalen.

Cliciwch ar ddelwedd i'w ddewis a chau'r ffenestr dewis. Os ydych yn newid eich meddwl am ddewis delwedd newydd, cliciwch ar y botwm 'diddymu'.

Ar ol dewis llun, bydd eich sgrîn yn edrych rhywbeth fel hyn:

Delwedd:
Lleoliaeth:
Bordor:
Lliw Ffram:
Lled yn Pixels:
Lincio i:

Lleoliaeth

Rhestr 'drop-down': chwith, canol, de .

Mae'r opsiwn canol yn gosod y llun ar ganol y tudalen, mae'r testun uwchben ac o dan o.

Mae'r opsiynau chwith a de yn gosod y llun ar y chwith neu'r dde, mae'r testun olynol yn 'llifo' i'r dde/chwith o'r ddelwedd.

[I dorri'r llifo gosodwch elfen 'Llinell Newydd' ar y dudalen.]

Bordor

Rhestr 'drop-down' : dim, ymyl, ffrâm.

  • Mae'r opsiwn dim yn dangos y llun heb fordor o unrhyw fath.
  • Mae'r opsiwn ymyl yn gosod llinell denau o gylch y ddelwedd.
  • Mae'r opsiwn ffrâm yn gosod ffrâm o gylch y ddelwedd.

Dyma engrhaifft o'r un llun â'r tri wahanol optiwn:

Lliw Ffram

Dim ond os ydych yn defnyddio ffrâm ydi lliw yn angenrheidiol. Dangosir sut bydd y ffrâm yn edrych ar y sgrin golygu (uchod) a hefyd dangosir y lliw ar y botwm hwn.

Mae clicio ar y botwm 'ma yn achosi sgrin dewis lliw i agor mewn ffenestr ar wahân - cliciwch ar y lliw ydych eisio.

Lled yn Pixels

Allwch ddewis lled y ddelwedd ei hun (heb gyfrif y ffrâm neu'r ymyl) mewn pixels (dot ar y sgrin). Fel arfer mae sgrín cyfrifiadur tua 1200 pixels o led (ond allai newid yn sylweddol). Y peth gorau i wneud ydi chwarae o gwmpas efo'r rhif yma tan ydych yn fodlon efo'r canlyniad.

Linc

I droi'r delwedd yn linc i dudalen gwe arall (h.y. ydych yn mynd i'r dudalen newydd drwy glicio ar y llun) defnyddiwch y blwch yma.

Mae rhaid rhoi 'URL' y dudalen ydych eisio lincio i. cyfeiriad y wefan yw'r URL, ac yn edrych fel "http://www.cradur.com".

Y fford hawsaf i cael gafael ar yr URL ydi mynd i'r dudaen gwe ydych eisio, pwyso'r bottwm 'F6' a copio'r URL o fanno.

Mae'r llun ar y dde yn linc i wefan Cradur.com - cliciwch arno i weld.