Cradur.com

Gwasanaethau Cyfrifiadurol i Gwmnïau Bychain a Chymdeithasau

Arfon Parry

Adeiladwr gwefannau anibynnol ydw i. Mae dros 30 blwyddyn o brofiad proffessiynol gennyf, yn ysgrifennu rhaglenni, cynllunio a dadansoddi, ac hefyd cynhaliaeth bas data. Dw i wedi gweithio â chyfrifiaduron yn Ffrainc a Denmarc, yn ogystal a'r wlad yma. Dw i wedi gweithio ar systemau Cyllid, Iechyd ac Addysg, ac ar systemau i'r llywodraeth.

Dw i'n byw yn agos i Langernyw, Sir Gonwy, lle mae golygfeydd bendigedig o Eryri i'r gorllewin.

Cradur.com
Yr Hen Ysgubor
Llangernyw
LL22 8RR.

Hawlfraint © 2013-2019 Cradur.com
Cedwir pob hawl